Čo je vlastne 360° spätná väzba?

Je to moderný nástroj rozvoja manažérskych kompetencií, ktorého základný pilier spočíva v hodnotení správania od rôznych skupín spolupracovníkov – t. j. hodnotiteľov. Táto spätná väzba je veľmi užitočný nástroj na zistenie silných a rozvojových stránok hodnotených manažérov, ktorý pomáha k návrhu akcelerácií manažérskeho rozvoja. Tento objektívny nástroj môžeme prirovnať k nastaveniu zrkadla z viacerých uhlov pohľadu.

Akým spôsobom sa spätná väzba podáva?

Účelom 360° spätnej väzby je zistiť najmä kvantitu a kvalitu jednotlivých manažérskych kompetencií. Kvantita sa zisťuje posudzovaním na škále a kvalita slovnými komentármi. Slovné komentáre – t.j. popisná spätná väzba – je veľmi vzácnym zdrojom informácií na sebareflexiu pre hodnotených manažérov.

Výsledkom je teda jasný a komplexný prehľad o vnímaní správania konkrétneho manažéra od ostatných spolupracovníkov z rôznych úrovní (príp. aj zákazníkov a dodávateľov). Prehľad je jednak číselný a grafický a zároveň slovný. Takto má manažér jasnú predstavu o tom, v čom má silné stránky a kde by sa mal rozvíjať.

360 CanDLE®

Máme vyvinutý vlastný on-line systém 360°spätnej väzby, ktorý má svoju vlastnú ochrannú značku „360 CanDLE®“. „CanDLE – Creating and Developing LEaders"

Najväčšou výhodou nášho systému360 CanDLE®je jehoabsolútna flexibilita prispôsobenie sa klientovi. Projekt je vždy pripravovaný podľa Vašich požiadaviek – ideálne priamo podľa Vášho kompetenčného modelu.

Princípy 360 CanDLE

  • Hodnotenie je úplne anonymné (účastníci sa prihlasujú do on-line dotazníka na našej web stránke cez unikátny prístupový kód generovaný systémom, ktorý nepozná nikto okrem samotného účastníka.)
  • Flexibilita v nastaveniach hodnotených kompetencií – máme databázu desiatok kompetencií, ktoré môžete využiť. Kompetencie a položky sú v dotazníku nastavené po dohode so zadávateľom. Máme k dispozícií aj Univerzálny manažérsky dotazník, ktorý môžete využiť.
  • Flexibilita v nastaveniach hodnotiacich škál – podľa Vášho želania/zvyklostí
  • Systém spočíta výsledky jednotlivých hodnotení, porovnáva hodnotenia podľa skupín hodnotiteľov a dáva výsledný manažérsky index
  • Okrem tzv. numerického hodnotenia majú hodnotitelia priestor aj na slovné hodnotenia, ktoré číselné výsledky veľmi cielene a špecificky dopĺňajú
  • Flexibilta je aj v počte výberu hodnotených a hodnotiteľov (validita výsledkov je zaručená, ak je počet hodnotiteľov na 1 hodnoteného min. 5)
  • Pohodlná a jednoduchá obsluha (elektronicky) vypĺňaných hodnotiacich formulárov. Formuláre môžete podľa dohody vypĺňať aj v papierovej podobe.
  • Jasné, zrozumiteľné a prehľadné výstupné správy pre manažéra – účastníka spätnej väzby

© 2018 | HUMAN CAPITAL s.r.o. designed by Webgaleria.sk