Angažovanosť a motivácia

Produktivita má vo Vašej firme klesajúcu tendenciu a reálne dôvody tohto poklesu sú Vám nie celkom známe? Alebo chcete vašich zamestnancov ešte viac motivovať na nové projekty, rozširovať ich pole pôsobnosti a teda chcete poznať mieru ich angažovanosti, ochotu „ísť až za horizont“ – teda tzv. „kvocient angažovanosti“? Nie je na to lepší nástroj, ako Prieskum zamestnaneckej angažovanosti a motivácie.

Firemné ukazovatele

Viete o tom, že miera angažovanosti a motivácie každého jedného zamestnanca Vašej firmy pozitívne ovplyvňuje dôležité firemné ukazovatele ako sú napr. produktivita, ziskovosť a zákaznícka lojalita? Platí to však aj opačne – pri nízkej zamestnaneckej angažovanosti je tento trend negatívny vo všetkých týchto ukazovateľoch, navyše sa pridávajú negatívne trendy aj vo fluktuácií a pod.

© 2018 | HUMAN CAPITAL s.r.o. designed by Webgaleria.sk